Cách Vào Website Bị Chặn Trên PC – Đổi DNS

11-07-2020 / / 290 lượt xem

Đổi DNS Vào Website Bị Chặn trên PC & Xem Phim Mượt Hơn x3 Lần

Cách Thay Đổi DNS Trên PC, laptop để vào Mephimhd:

Bước 1: Vào Setting -> Network & Internet -> Ethernet -> Network and Sharing Center (Hoặc Control Panel chọn Network and Sharing Center):

Bước 1

Bước 1b


Bước 3: Chọn TCP/ Ipv4 ->
 PropertiesBước 2: Vào Ethernet -> Properties

Bước 3
Bước 4: 
Kích chọn ô Use the following DND sever addresses: sử dụng các DNS phổ biến sau (Nên dùng Cloudflare hoặc Google) và Ấn Ok là xong. 

Preferred DNS severAlterate DNS sever
Cloudflare DNS1.1.1.11.0.0.1
Google DNS8.8.8.88.8.4.4
Open DNS208.67.222.222208.67.220.220

 Xem thêm bài viết:

Cách vào website bị chặn trên Mobile

Tin tức cùng chuyên mục